DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN Long huyết P/H CHÍNH HÃNG (*)
* Khách hàng nên mua Long huyết P/H tại các nhà thuốc trong danh sách này.
* Nếu không tìm được địa điểm nhà thuốc gần bạn, hãy  BẤM VÀO ĐÂY để được giao hàng tận nơi khi mua từ 3 hộp trở lên

Hà Tĩnh

Mời quý khách chọn Quận/Huyện để xem điểm bán gần nhất:
Tên nhà thuốc Địa chỉ Quận / Huyện Tỉnh / Thành phố
Công ty TNHH Thành Sen - Quầy Thuốc Thu Phương 63 Nguyễn Đình Liễn,TT Cẩm Xuyên TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Công ty TNHH Thành Sen - Quầy Thuốc chữa bệnh Ngã tư Thị Tứ,Thạch Châu Nghi Xuân Hà Tĩnh
Công ty TNHH Thành Sen - Quầy Thuốc chữa bệnh Thôn Khang Thịnh,Xuân Viên Can Lộc Hà Tĩnh
Công ty dược phẩm Liên Hoa - Quầy Thuốc chữa bệnh 141 Nguyễn Công Trứ,Bắc Hà Can Lộc Hà Tĩnh
Công ty CP Dược Hà Tĩnh - Quầy Thuốc số 92 94 Hải Thượng Lãn Ông,Bắc Hà Hà Tĩnh Hà Tĩnh
CN dược Vũ Quang - Quầy Thuốc Ngọc Quyền 92 Hải Thượng Lãn Ông,Bắc Hà Vũ Quang Hà Tĩnh
CN dược Vũ Quang - Quầy Thuốc chữa bệnh Khối 2,TT Vũ Quang Vũ Quang Hà Tĩnh
CN dược Vũ Quang - Quầy Thuốc chữa bệnh Chợ Bộng,Đức Bồng Vũ Quang Hà Tĩnh
CN dược Vũ Quang - Quầy Thuốc chữa bệnh Khối 1,TT Vũ Quang Vũ Quang Hà Tĩnh
CN dược Thạch Hà - Quầy Thuốc chữa bệnh Khối 1,TT Vũ Quang Thạch Hà Hà Tĩnh
CN dược Thạch Hà - Quầy Thuốc chữa bệnh Thôn Đan Trung,Thạch Long Thạch Hà Hà Tĩnh
CN dược Thạch Hà - Quầy Thuốc chữa bệnh Cổng bệnh viện Đk Thạch Hà,TT Thạch Hà Thạch Hà Hà Tĩnh
CN dược Nghi Xuân - Quầy Thuốc chữa bệnh Ngã ba Thạch Long,Thạch Long Nghi Xuân Hà Tĩnh
CN dược Lộc Hà - Quầy Thuốc Hiệp Thảo Khối 2,TT Nghi Xuân Lộc Hà Hà Tĩnh
CN dược Lộc Hà - Quầy Thuốc chữa bệnh Chợ Huyện,Bình Lộc Lộc Hà Hà Tĩnh
CN dược Hương Sơn - Quầy Thuốc chữa bệnh Chợ Phố Châu,TT Phố Châu Hương Sơn Hà Tĩnh
CN dược Hương Sơn - Quầy Thuốc chữa bệnh Thôn Bãi Đón,Sơn Bằng Hương Sơn Hà Tĩnh
CN dược Hương Sơn - Quầy Thuốc chữa bệnh Khối 5,TT Phố Châu Hương Sơn Hà Tĩnh
CN dược Hương Khê - Quầy Thuốc chữa bệnh số 39 Chợ Phố Châu,TT Phố Châu Hương Khê Hà Tĩnh
CN dược Hương Khê - Quầy Thuốc chữa bệnh số 33 Thôn Hương Trà,Hương Long Hương Khê Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - Quầy Thuốc Thanh Hải Khối 2,TT Hương Khê TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - Quầy Thuốc số 5 Chợ Hồng Lĩnh,Bắc Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - Quầy Thuốc số 3 Chợ Hồng Lĩnh,Bắc Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - Quầy Thuốc chữa bệnh 17 Quang Trung,Nam Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - Quầy Thuốc chữa bệnh NA chợ Hồng Lĩnh,Bắc Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - Quầy Thuốc chữa bệnh Chợ Hồng Lĩnh,Bắc Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - Quầy Thuốc bệnh viện ĐK Hồng Lĩnh Chợ Hồng Lĩnh,Bắc Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Đức Thọ - Quầy Thuốc chữa bệnh 144 Trần Phú,Bắc Hồng Đức Thọ Hà Tĩnh
CN dược Đức Thọ - Quầy Thuốc chữa bệnh TDP 7,TT Đức Thọ Đức Thọ Hà Tĩnh
CN dược Đức Thọ - Quầy Thuốc chữa bệnh Thôn 7,Đức Lâm Đức Thọ Hà Tĩnh
CN dược Đức Thọ - Quầy Thuốc chữa bệnh Chợ Hôm,TT Đức Thọ Đức Thọ Hà Tĩnh
CN dược Can Lộc - Quầy Thuốc chữa bệnh Chợ Hôm,TT Đức Thọ Can Lộc Hà Tĩnh
CN dược Can Lộc - Quầy Thuốc chữa bệnh Chợ Đình,Trung Lộc Can Lộc Hà Tĩnh
CN dược Can Lộc - Quầy Thuốc chữa bệnh Cống 19,Phú Lộc Can Lộc Hà Tĩnh
CN dược Can Lộc - Quầy Thuốc chữa bệnh Khối 9,TT Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh
CN dược Can Lộc - Quầy Thuốc chữa bệnh Khối 2,TT Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh
CN dược Cẩm Xuyên - Quầy Thuốc Tuyết Cừ Khối 1,TT Nghèn Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
Nhà thuôốc tư nhân Thanh Quang 19 Phan Đình Phùng,Bắc Hồng Hương Sơn Hà Tĩnh
Nhà thuôốc tư nhân Đường Thưởng 69 Hải Thượng Lãn Ông,Bắc Hà Đức Thọ Hà Tĩnh
Nhà thuôc tư nhân số 76 86 Hải Thượng Lãn Ông,Bắc Hà Hà Tĩnh Hà Tĩnh
Nhà thuốc tư nhân Cẩm Thạch 76 Hải Thượng Lãn Ông,Bắc Hà Hà Tĩnh Hà Tĩnh
Công ty TNHH TM dược phẩm Thiên Nga 78 Hải Thượng Lãn Ông,Bắc Hà Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
Công ty TNHH Thành Sen - QT Thu Phương 63 Nguyễn Đình Liễn,TT Cẩm Xuyên TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Công ty TNHH Thành Sen - QT chữa bệnh Ngã tư Thị Tứ,Thạch Châu Nghi Xuân Hà Tĩnh
Công ty TNHH Thành Sen - QT chữa bệnh Thôn Khang Thịnh,Xuân Viên Can Lộc Hà Tĩnh
Công ty TNHH Dược Phẩm Liên Hoa 142 Trần Phú,Bắc Hồng Hà Tĩnh Hà Tĩnh
Công ty dược phẩm Liên Hoa - QT chữa bệnh 141 Nguyễn Công Trứ,Bắc Hà Can Lộc Hà Tĩnh
Công ty CP Dược Hà Tĩnh - QT số 92 94 Hải Thượng Lãn Ông,Bắc Hà Hà Tĩnh Hà Tĩnh
CN dược Vũ Quang - QT Ngọc Quyền 92 Hải Thượng Lãn Ông,Bắc Hà Vũ Quang Hà Tĩnh
CN dược Vũ Quang - QT chữa bệnh Khối 2,TT Vũ Quang Vũ Quang Hà Tĩnh
CN dược Vũ Quang - QT chữa bệnh Chợ Bộng,Đức Bồng Vũ Quang Hà Tĩnh
CN dược Vũ Quang - QT chữa bệnh Khối 1,TT Vũ Quang Vũ Quang Hà Tĩnh
CN dược Thạch Hà - QT chữa bệnh Khối 1,TT Vũ Quang Thạch Hà Hà Tĩnh
CN dược Thạch Hà - QT chữa bệnh Thôn Đan Trung,Thạch Long Thạch Hà Hà Tĩnh
CN dược Thạch Hà - QT chữa bệnh Cổng bệnh viện Đk Thạch Hà,TT Thạch Hà Thạch Hà Hà Tĩnh
CN dược Nghi Xuân - QT chữa bệnh Ngã ba Thạch Long,Thạch Long Nghi Xuân Hà Tĩnh
CN dược Lộc Hà - QT Hiệp Thảo Khối 2,TT Nghi Xuân Lộc Hà Hà Tĩnh
CN dược Lộc Hà - QT chữa bệnh Chợ Huyện,Bình Lộc Lộc Hà Hà Tĩnh
CN dược Hương Sơn - QT chữa bệnh Chợ Phố Châu,TT Phố Châu Hương Sơn Hà Tĩnh
CN dược Hương Sơn - QT chữa bệnh Thôn Bãi Đón,Sơn Bằng Hương Sơn Hà Tĩnh
CN dược Hương Sơn - QT chữa bệnh Khối 5,TT Phố Châu Hương Sơn Hà Tĩnh
CN dược Hương Khê - QT chữa bệnh số 39 Chợ Phố Châu,TT Phố Châu Hương Khê Hà Tĩnh
CN dược Hương Khê - QT chữa bệnh số 33 Thôn Hương Trà,Hương Long Hương Khê Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - QT Thanh Hải Khối 2,TT Hương Khê TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - QT số 5 Chợ Hồng Lĩnh,Bắc Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - QT số 3 Chợ Hồng Lĩnh,Bắc Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - QT chữa bệnh 17 Quang Trung,Nam Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - QT chữa bệnh NA chợ Hồng Lĩnh,Bắc Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - QT chữa bệnh Chợ Hồng Lĩnh,Bắc Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Hồng Lĩnh - QT bệnh viện ĐK Hồng Lĩnh Chợ Hồng Lĩnh,Bắc Hồng TX.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
CN dược Đức Thọ - QT chữa bệnh 144 Trần Phú,Bắc Hồng Đức Thọ Hà Tĩnh
CN dược Đức Thọ - QT chữa bệnh TDP 7,TT Đức Thọ Đức Thọ Hà Tĩnh
CN dược Đức Thọ - QT chữa bệnh Thôn 7,Đức Lâm Đức Thọ Hà Tĩnh
CN dược Đức Thọ - QT chữa bệnh Chợ Hôm,TT Đức Thọ Đức Thọ Hà Tĩnh
CN dược Can Lộc - QT chữa bệnh Chợ Hôm,TT Đức Thọ Can Lộc Hà Tĩnh
CN dược Can Lộc - QT chữa bệnh Chợ Đình,Trung Lộc Can Lộc Hà Tĩnh
CN dược Can Lộc - QT chữa bệnh Cống 19,Phú Lộc Can Lộc Hà Tĩnh
CN dược Can Lộc - QT chữa bệnh Khối 9,TT Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh
CN dược Can Lộc - QT chữa bệnh Khối 2,TT Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh
CN dược Cẩm Xuyên - QT Tuyết Cừ Khối 1,TT Nghèn Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
CN dược Cẩm Xuyên - QT số 8 NA chợ Hội,TT Cẩm Xuyên Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Bài viết nổi bật

Câu hỏi thường gặp

Video

CN dược Cẩm Xuyên - QT số 8

Kết nối với chúng tôi

Đặt hàng trực tuyếnĐiểm bán